Informacje porządkowe część 1

Bardzo ważne informacje porządkowe część 1.

Pamiętajcie, że:

1. Osoby biorące udział w ćwiczeniach oraz próbie sportowej powinny posiadać ze sobą ważne prawo jazdy.

2. Osoby biorące udział w ćwiczeniach oraz próbie sportowej muszą być bezwzględnie trzeźwe oraz posiadać auta sprawne technicznie z wymaganym OC.

3. Wszystkich uczestników zlotu obowiązuje Regulamin SJS.

4. Prosimy, aby w godzinach 8:30 – 8:50 do rejestracji stawili się tylko uczestnicy porannych ćwiczeń.

5. Po godzinie 12:00 nie będzie możliwa rejestracja zawodników ani odbieranie welcomepacków.

6. W trakcie próby sportowej bardzo ważna jest dyscyplina i słuchanie poleceń SJS oraz osób pilnujących porządku.Jeśli ktoś spóźni się na swój przejazd, traci kolejkę. Należy samodzielnie pilnować kolejności startu.  Nie ma możliwości powtarzania startu.

7. Pamiętajcie, że ze względu na bezpieczeństwo po terenie zlotu można poruszać się tylko w miejscach wyznaczonych.Nie wolno absolutnie bez zgody SJS wchodzić na tor.

7. Zdjęcia na torze w wyznaczonych miejscach mogą robić tylko osoby posiadające „akredytację” uzyskaną od kolegi Ciupasa. Fotografowie nieakredytowani proszeni są o robienie zdjęć z miejsc znajdujących się poza torem.

9. SJS może przeprowadzić losową kontrolę uczestników alkomatem.

10. Każdy kto nie zastosuje się do poleceń SJS, wejdzie bez pozwolenia na tor, będzie znajdował się pod wpływem alkoholu oraz będzie zachowywał się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zostanie usunięty z terenu zlotu.

11. Przypominamy, iż wszyscy uczestnicy porannych ćwiczeń i próby sportowej biorą udział w aktywnościach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. Osoby biorące udział w porannych ćwiczeniach i próbie sportowej powinny mieć zatankowane auta.

Plan zlotu

  • Drukuj
  • Email
Opublikowano: środa, 17, lipiec 2013 21:16
Odsłony: 326

 

Plan zlotu:

8:30 – 8:50 rejestracja zawodników na ćwiczenia (wydawanie welcomepacków)

Ćwiczenia:

9:00 – 9:50 przygotowanie teoretyczne

10:00 – 12:50 nauka na torze obejmująca:

*15 minut slalom rozgrzewkowy dla wszystkich grup

*Test łosia

*Drift

*Pełen tor kartingowy (wybieranie toru jazdy, hamowanie, inne)

9:00 – 12:00  rejestracja zawodników  biorących udział w próbie sportowej oraz rejestracja pozostałych uczestników zlotu (wydawanie welcomepacków)

12:30 -13:30  obiad  tylko dla zawodników startujących w próbie sportowej

14:00 – 14:30 wspólne zdjęcie

14:30 – 15:30 obiad dla reszty uczestników zlotu oraz pilotów

14:30 – 18:30 próba sportowa

18:30 – 19:00 dekoracja zwycięzców i losowanie nagród

20:30 – 21:00 rozpoczęcie imprezy w Ameliówce

Posted in Aktualności klubowe